GÜVENLİK

Güvenlik, bilgisayarları, ağları, uygulamaları ve verileri izinsiz erişim veya kötü amaçlı saldırılardan koruma tekniklerinin tamamıdır. Kurumların BT yöneticilerinin üzerinde çok zaman harcadıkları ve geliştirdikleri stratejilerle yön verdikleri en önemli başlıklardan bir tanesidir. Kamu, askeri, kurumsal, finansal ve tıbbi kuruluşlar, yapıları itibariyle büyük miktarlarda veri toplar, işler ve depolar. Bu verilerin önemli bir kısmı, yetkisiz erişim yüzünden olumsuz sonuçlara yol açabilecek, fikri mülkiyet, hassas finansal ve kişisel veriler içermektedir. Kurumlar, hassas verileri ağlar ve iş yapma sürecinde diğer ilgili kişiler arasında taşımaktadır. Bu taşıma esnasında, bilgilerin korunması için güvenlik sistemleri altyapısı ve disiplini oluşturmak zorunluluğu bulunmaktadır. Saldırıların sayısı ve karmaşıklığı arttıkça, özellikle ulusal güvenlik, sağlık, finansal ve kişisel kayıtların korunması kaçınılmaz olmaktadır.

Son Kullanıcı Güvenliği

Geleneksel Antivirüs çözümleri, birçok düzenleyici, yönetsel ve uyumluluk gereksinimini karşılıyor olmasına rağmen uç noktalardaki güvenlik ihlallerinin önlenmesini ve siber tehditlerin durdurulması için artık bir çözüm değildir. Geleneksel Antivirüs çözümleri dünyada hemen hemen her uç nokta ve sunucuyu koruyor olmasına rağmen güvenlik ihlalleri hızlıca artmaktadır.

Gelişmiş Son Kullanıcı Güvenliği, geleneksel antivirüslerin konrol edemediği bilinmeyen zararlıları bilinir yapmakta ve sisteme zarar vermesini önlemektedir.

Güçlü bir ayırcalık yönetimi ve uygulama kontrolü bileşimi, kötülcül yazılım bulaşma rizkini azaltır. Bilinmeyen uygulamalar verimliliği koruyarak tehditler içeren kısıtlı bir modda çalışabilir ve davranış analizi, kimlik bilgisi hırsızlığı teşebbüslerini tanımlar ve engeller. Bu kritik önleme ve koruma teknolojileri, mevcut uç nokta güvenliğinizi güçlendirmek için önemli bir araçtır.