E-Mail:
info@prosoftbt.com.tr
Telefon / Fax #:
+90 312 311221
Addres :
Anafartalar Cad. 3-5/196 Ulus Şehir Çarşısı Ulus-Ankara / TÜRKİYE

YAZILIM & YAZILIM DESTEĞİ

Yazılımların hayatımızdaki yeri ve öneminin gün geçtikçe artması yazılımlara ilişkin çalışmaları hızlandırmakta, bu durum yeni yazılım geliştirme yöntemleri, programlama kuralları veya programlama dilleri ve araçları ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu gelişmelere rağmen yazılım projelerinde tasarlanan zamanın gerisinde kalma, bütçeyi aşma, düşük kalite, sürekliliği ve güvenilirliği sağlayamama, kullanıcı taleplerinin karşılanmasında yetersizlik gibi problemlerle sıkça karşılaşılmaktadır.


Homepage

YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ:

 • ANALİZ
 • TASARIM
 • KODLAMA
 • TEST
 • BAKIM

Subpage

GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME :

Güvenli yazılım geliştirme sürecinde ele alınması gereken temel olarak dokuz ana güvenlik konusu vardır.

 • Girdi Geçerleme (Input Validation)
 • Kimlik Doğrulama (Authentication)
 • Yetkilendirme (Authorization)
 • Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management)
 • Hassas Bilgi (Sensitive Information)
 • Kriptografi (Cryptograhy)
 • Parametre Manipülasyonu (Parameter Manipulations)
 • Hata Yönetimi (Exception Management)
 • Kayıt Tutma ve Denetim (Logging and Auditing)
 • Yukarıdaki ve bunlara benzer onlarca tehdit güvenilir uygulamalar geliştirmek için yazılım geliştirme sürecinin güvenliğinin yönetilmesinin büyük önem arz etmekte olduğunu gözler önüne sermektedir.